Reporter, televisiemaker, magiër, paradijsvogel…

 

boekArnold-Jan Scheer, pionier van populaire televisieprogramma’s als Showroom (NCRV) en Paradijsvogels (AVRO), verzamelt sinds de jaren zestig ‘mensen die hun eigen werkelijkheid hebben gecreëerd’. Hij interviewde er letterlijk duizenden. Het leverde legendarische televisie op, zoals de professorsvrouw die kabouters waarnam in haar achtertuin en de man die huilde omdat hij van zijn vader geen Bugatti kreeg: historische televisiemomenten, die op het netvlies staan gebrand. Aan zijn televisie-interviews voor Showroom ging in de jaren zeventig een revolutionaire periode bij Nieuwe Revu vooraf, waarin geëxperimenteerd werd met nieuwe vormen van journalistiek. Scheer was de grondlegger van de participerende journalistiek in Nederland, een genre dat naar aanleiding van een geruchtmakende interviewserie van het verslaggeversduo Scheer & Remmers met politici, industriëlen en geestelijken (tot de paus in het Vaticaan) als ‘de nieuwe journalistiek’ werd betiteld, een literaire vorm waarin de verslaggever zelf in het verhaal duikt en er soms deel van uitmaakt.

Het participerend schrijven bleef Scheers stijlvorm. Zo werd hij lid van de worstelclub van nachtclub, seks- en gokimperium Casa Rosso om de onderwereld te leren kennen, volgde hij een zweefcursus bij Maharishi Mahesj Yogi en vertrok hij naar India om verlichting te zoeken. Daarnaast interviewde hij ook eigenzinnige kunstenaars als Paul Verhoeven, Pasolini en John Lennon. Thans is Arnold-Jan Scheer werkzaam als illusionist. Arnold-Jan Scheer, reporter, televisiemaker, magiër, paradijsvogel… bevat een compilatie van zijn televisieprogramma’s en zijn geschreven reportages. Elk item gaat vergezeld van een of meer foto’s. Met een voorwoord van Jan Fillekers (Farce Majeure, Showroom) en een inleiding van Ton van Dijk.